Om

EVA TRIUMF

Konst / Uppsala, Sverige

OM MIG

 

Eva Triumf

Uppsala-baserad konstnär. Konsten kallar hon för IndieArt eftersom teknik, stil och kategorisering är underordnad den bild som förmedlas. Först får hon en idé och sedan kommer val av teknik och stil.

 

Eva har bl. a gått en förberedande utbildning i design och jobbat med Eva Triumf Design i egen firma. Eva hade under den tiden många utställningar och samarbetade med smyckedesigner Fernando Fabris och fotograf Mark Harris. Eva har gått på utbildning hos konstnär Jon Wide, Norrköping och även haft stöd av en välutbildad konstnär från Bagdad, Ali M Ismail.

 

 

Eva om sin konst:

Konsten

 

Mellan slump och kontroll

 

Vid ett ögonblick under målandet av en tavla insåg jag att orden begränsar. Jag behöver tystnad och jag behöver komma förbi alla åsikter, då särskilt mina egna, för att bli fri att skapa. Så mitt i skapandet insåg jag att det fungerar ungefär som meditation att låta tankar komma och gå. Där utanför det beskrivbara finns något jag söker. Där det händer.

 

Tänker på nobelpristagarna som beskriver hur de ibland kör fast och kommer vidare av slumpen. Utifrån något som de inte hade kunnat komma på själva eller som i alla fall tagit längre tid. Den beskrivningen, utan andra jämförelser med nobelpristagare, passar mig. Jag vill se vad som händer om man låter slumpen vara med och skapa. Det kan bli en lyckträff.

 

En konsekvens och det paradoxala blir att det är svårt att prata om min konst eftersom jag ansträngt mig att inte använda orden som förklaring, beskrivning eller avsikt. Jag är nöjd med en målning först när jag når bortom det som kan tolkas. När det inte finns någon likhet med något jag kan minnas.   Ofta har jag en idé att utgå ifrån och sedan får mycket hända utan alltför mycket kontroll. 

 

Betraktaren får, utan yttre påverkan, uppleva bilderna och i sitt inre skapa en upplevelse som är helt individuell och utan krav. Konsten får vara ett äventyr bortom det sagda och det förklarade och helt unik.

 

Hjärnan försöker trots allt själv hitta mönster och igenkänning i bilderna och tolka dem genom betraktarens erfarenheter. Så helt fri från tidigare upplevelser blir man aldrig.

 

- Eva Triumf 18.01.2019 -

 

 

 

 

 

Tidigare Utställningar

 

 

2010

 

Paris, Galerie le ScribeL´Harmattan separatutställning

 

Paris, Galerie le ScribeL´Harmattan samlingsutställning

 

 

 

2011

 

Uppsala ”Hågadalens hästar i bild och poesi”,

 

Eskilstuna, Sundbyholm ”Hästar i Ord och Bild” Svenska mästerskapen i Islandshäst

 

Ludvika, ”Hästar i Ord och Bild och Ton”.      

 

 

 

 

Foto: Mark Harris

Foto: Mark Harris 

Foto: Michael Triumf

2012   

 

Norrköping, Skärkind, GalleriLi

 

Eskilstuna, Sundbyholm Nordiska mästerskapen i Islandshäst

 

 

 

2013  

 

Uppsala, Uppsala Ekeby.

 

Har sedan 2013 haft ateljé/galleri på Ekeby Bruk med spontana besök och utställningar med försäljning vilket fört med sig att det inte på samma sätt varit aktuellt med andra utställningar.

 

 

 

 

Redan intresserad av att köpa konst? Har du särskilda önskemål?

 

Specialbeställd konst möjligt

Abstrakt konst

 

SE KONST

 

Föreställande konst

 

SE KONST

 

 

Sålda tavlor

 

SE KONST

 

 

EVA TRIUMF

Konst / Uppsala, Sverige

Telefon: 070 443 01 06

Adress: Källbovägen 20

Uppsala, Sverige

Copyright Eva Triumf